Aktiviteter 2020

DemensNetværk Rudersdal

Aktiviteter for mennesker med demens-/hukommelsesproblemer og deres pårørende

Aktiviteter 2020

Bemærk generalforsamling 25. marts 2020 kl 13.30

DemensNetværk Rudersdal. Mail: demensrudersdal@gmail.com. Telefon: Tovholder Inge Sørensen 30 74 79 06

                                                                                                                Copyright ©  All Rights Reserved