Frivillige

Frivillig ved aktiviteter

Formålet med DemensNetværk Rudersdals aktiviteter er at give deltagerne positive og livsbekræftende oplevelser, og et netværk med ligestillede.

Som frivillig deltager du som støtte- og omsorgsperson for mennesker med hukommelsesproblemer og deres evt. pårørende ved aktiviteter. Du  bliver  en del af et fællesskab med andre frivillige og deltager i netværksarrangementer, hvor du får inspiration, sparring og supervision, samt hyggeligt samvær med de andre i netværket.

Det er vigtigt, at alle frivillige har en basal viden om demenssygdomme og det forventes derfor, at du deltager i et kursus om demenssygdomme, hvor du også får redskaber til at omgås demente og pårørende på en hensynsfuld måde.


Frivillig besøgsven

 Som besøgsven bliver du knyttet til en fast besøgsmodtager. Det kan enten være en enlig eller et ægtepar.

Som besøgsven for en enlig dement kommer man typisk på besøg en fast dag, eller man kan lave aftale fra gang til gang om, hvornår man ses næste gang.

Som besøgsven hos et ægtepar er formålet at give den pårørende mulighed for støtte i eget hjem efter behov og efter aftale. Her er du sammen med den demente i hjemmet eller I går en tur, mens den pårørende har mulighed for tid til sig selv. Formålet er et hyggeligt samvær. Du tager dig ikke af opgaver, der varetages af fagprofessionelle, som personlig hygiejne eller rengøring.

Hvis du ønsker mere information kan du kontakte Inge Sørensen på tlf. 30 74 79 06 eller mail: demensrudersdal@gmail.com

Uddannelse om demens


Hvert halve år tilbyder vi et kursus om demenssygdomme, hvor kommunens demenskoordinator underviser. Her har du mulighed for at deltage sammen med pårørende og andre interesserede


Alle nye frivillige starter med en individuel samtale med to af Netværkets tovholdere

Nye frivillige starter altid sammen med garvede frivillige, så der er mulighed for at blive afløst eller stille spørgsmål

Netværk med andre frivillige

Netværksmøder

Fire gange årligt inviteres du til netværksmøde med alle de andre frivillige i DemensNetværket. Her udveksler vi erfaringer, planlægger, hygger, snakker og griner, samt får opdateret viden om demenssygdomme.

Supervision

Som frivillig har du mulighed for supervision ved alle netværksmøder. Kommer du ud for en oplevelse du har behov for at få supervision på, kan du til enhver tid kontakte tovholderne.

Frivillig ved arrangementer

Som frivillig bestemmer du selv hvilke aktiviteter du vil involvere dig i og hvor ofte du er med. Vi vil dog gerne have at du deltager mindst ved én aktivitet om måneden og kommer til kurser og møder.