Pårørende

Individuelle samtaler

Demenskursus for pårørende og andre interesserede,

maj 2019


Frivilligcenter Rudersdal tilbyder et gratis kursus for alle, der har lyst til at høre om og drøfte demenssygdomme og symptomer, samt få nogle konkrete redskaber til samværet med demente.

Kurset er fordelt på tirsdag den

14. maj og tirsdag den 21. maj 2019        kl. 15-17.


Underviser er demenskoordinator Birgitte Grønnebæk.

Adresse: Frivilligcenter Rudersdal,

Kulturcenter Mariehøj, område D/Storm P, Øverødvej 246 A, Gl. Holte, 2840 Holte.

Tilmelding: Frivilligcenter Rudersdal, senest den 10. maj 2019.

tlf. 45 89 00 56 eller mail: info@frivilligcentret.dk

Netværksgruppe

Pårørende-netværket er et tilbud til ægtefæller og familiemedlemmer til personer med hukommelsesproblemer.

I netværket mødes man med 5-7 andre pårørende og taler om det  liv, der udfolder sig i de berørte familier, samt deler bekymringer, sorger og glæder.

Der er tilknyttet to tovholdere som inspirerer til at sætte ord på de svære tanker og følelser. Før man begynder i netværket bliver man inviteret til en personlig samtale med en af tovholderne. Kontakt Inge Sørensen for yderligere information på tlf. 30 74 79 06 eller mail: demensrudersdal@gmail.com.

Det koster kr. 35,00 for kaffe m.m. at deltage i netværksmødet, som mødes efter nærmere aftale.


 

Du har mulighed for at få fem samtaler med en af Demensnetværkets frivillige, som er uddannede i at håndtere sorg- og krisereaktioner. Du kan være anonym, hvis du ønsker det og der er  naturligvis tavshedspligt.

I samtalerne får du mulighed for at sætte ord på de tanker og følelser, der kan være vanskelige at håndtere selv.

Kontakt Inge Sørensen, tlf 30 74 79 06 eller mail:  demensrudersdal@gmail.com


Om netværksgrupper

Udsagn fra deltager i Netværksgruppe:

"Følelsen af at være sammen med andre  i samme situation skaber tryghed"

Udsagn fra deltager i Netværksgruppe:

"Det er rart at være sammen med andre, der forstår hvad man taler om, fordi de har følt det samme på egen krop"


Udsagn fra deltager fra Netværksgruppe:

"Vi har haft plads til både tårer, frustration og et godt grin. Det har været meget befriende"