Besøgsvenner

Besøgsven i hjemmet for enlige og ægtepar

Besøgsvennen støtter familiemedlemmer og giver gode oplevelser for den hukommelsessvækkede. Opgaven varetages af frivillige fra DemensNetværk Rudersdal, som træder til med erfaring og viden på demens-området.

For at sikre at oplevelsen bliver god for alle parter, har vi defineret nogle rammer og spilleregler:

Den frivillige besøgsven er sammen med den demente og kan enten hygge sig i hjemmet eller gå en tur, mens ægtefællen får mulighed for tid til sig selv. De frivillige tager sig ikke af opgaver, der skal varetages af professionelle, så som personlig pleje eller rengøring.


Fælles værdigrundlag

Vi tror på at ethvert menneske er enestående og har værdi i sig selv.

Vi lægger vægt på at mødet mellem parterne bygger på medmenneskelighed, ligeværd og respekt:

Der tages hensyn til hinanden og vises forståelse for forskellige måder at leve på.

Der udvises imødekommenhed og venlighed.

Der vises indfølingsevne og situations-fornemmelse.


Praktiske forhold

De frivillige har tavshedspligt i forhold til oplysninger om personlige og økonomiske forhold om personer, som man kommer i kontakt med under besøgene. De frivillige underskriver en tavshedspligterklæring.

Alle frivillige deltager i et undervisningsprogram og deltager løbende i supervision.


Jeg ønsker en besøgsven

Hvis du ønsker en besøgsven kan du kontakte Inge Sørensen på telefon: 30 74 79 06 eller mail: demensrudersdal@gmail.com