Hjem


DemensNetværk Rudersdal

Aktiviteter for mennesker med demens-/hukommelsesproblemer og deres pårørende

Ændring af forårsprogrammet:

Temaet demenscafe den 8. maj 2019 udgår:

Nyt tema onsdag 8. maj 2019 kl 10.30 - ca. 15: Nivaagaard Malerisamling

Frivillig demensven og kunsthistoriker Jette Gertz introducerer i Frivllligcenteret til udstillingen "Al magt til skønheden" om William Morris skønne kunstværker.

Vi kører herefter i egne biler til Nivaagaard. Entre 70 kr., mulighed for frokost for egen regning.

Tilmelding senest onsdag 1. maj.

Årets generalforsamling blev afholdt onsdag 13. marts kl 13.30 efter dagens café

Hensigtserklæring for DemensNetværk Rudersdal - Datasikkerhed.DemensNetværk Rudersdal har i h.t. loven om Datasikkerhed revideret alle personoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, hvorfor vi kun har oplysninger om aktive personer, der deltager i DemensNetværk Rudersdals arrangementer.

Disse oplysninger er nødvendige for at kunne kontakte dig i forbindelse med orientering om vores arrangementer.

Hvis du ikke er enig i dette, må du give besked herom.


Rudersdal, den 1. oktober 2018

Inge Sørensen

formand


Fælles aktiviteter

Kom med på udflugter, gåture eller højskolecafé og få et godt netværk med ligestillede.

Læs mere her.

Tilbud til pårørende

Kom og få mere viden om demenssygdomme eller deltag i en netværksgruppe med andre pårørende.

Læs mere her.

Besøgsvenner

Få en besøgsven i familien. Besøgsvennen er sammen med sammen med den demente, mens ægtefællen får et frirum.

Læs mere her.

Bliv frivillig

Bliv del af et fællesskab og gør noget godt for dig selv og andre.

Læs mere her.

DemensNetværk Rudersdal. Mail: demensrudersdal@gmail.com. Telefon: Tovholder Inge Sørensen 30 74 79 06

                                                                                                                Copyright ©  All Rights Reserved