Hjem

DemensNetværk Rudersdal. Mail: demensrudersdal@gmail.com. Telefon: Tovholder Inge Sørensen 30 74 79 06

Copyright © All Rights Reserved

DemensNetværk Rudersdal

Aktiviteter for mennesker med demens-/hukommelsesproblemer og deres pårørende

Inge Sørensen modtog den 27. april 2017 Lions Søllerøds Ældrepris 2017

Prisen uddeles hvert år som påskønnelse for en ekstraordinær indsats til fremme af de almene livsvilkår for Søllerødborgere i den tredje alder. Frivilligcenter Rudersdal havde indstillet Inge Sørensen, idet hun har været en af initiativtagerne til oprettelsen af foreningen DemensNetværk Rudersdal.

Efter at Frivilligcenteret i nogle år havde gennemført et projekt støttet af Trygfonden, hvor Inge var med i styregruppen, blev hun i 2015 formand for foreningen DemensNetværk Rudersdal.

 

Inge lægger et meget stort engagement i foreningen for at skabe de bedste rammer for de demente og deres pårørende og særligt de pårørendes behov for samvær med ligesindede har Inge for øje. Hun er tidligere demenskoordinator og har et stort fagligt overblik over gæsternes ønsker og udfordringer, hvilket gør at aktiviteterne skræddersys til målgruppen og altid skaber smil og glæde blandt gæsterne.

 

Foreningen arrangerer caféer og udflugter for

demente og deres pårørende og foreningens

frivillige skaber et åndehul for en udsat gruppe

af demente og deres pårørende, der har en

udfordret hverdag.

Der er i dag 35 medlemmer af foreningen.

 

Inge Sørensen modtog som den ene af de to

prismodtagere prisen ved en reception

torsdag den 27. april 2017 på Lions Park Søllerød

på samme dag, hvor plejecentret kunne fejre

60 års jubilæum.

 

 

Fælles aktiviteter

Kom med på udflugter, gåture eller højskolecafé og få et godt netværk med ligestillede.

Læs mere her.

Tilbud til pårørende

Kom og få mere viden om demenssygdomme eller deltag i en netværksgruppe med andre pårørende.

Læs mere her.

Besøgsvenner

Få en besøgsven i familien. Besøgsvennen er sammen med sammen med den demente, mens ægtefællen får et frirum.

Læs mere her.

Bliv frivillig

Bliv del af et fællesskab og gør noget godt for dig selv og andre.

Læs mere her.