Hjem

DemensNetværk Rudersdal. Mail: demensrudersdal@gmail.com. Telefon: Tovholder Inge Sørensen 30 74 79 06

Copyright © All Rights Reserved

DemensNetværk Rudersdal

Aktiviteter for mennesker med demens-/hukommelsesproblemer og deres pårørende

Fælles aktiviteter

Kom med på udflugter, gåture eller højskolecafé og få et godt netværk med ligestillede.

Læs mere her.

Tilbud til pårørende

Kom og få mere viden om demenssygdomme eller deltag i en netværksgruppe med andre pårørende.

Læs mere her.

Besøgsvenner

Få en besøgsven i familien. Besøgsvennen er sammen med sammen med den demente, mens ægtefællen får et frirum.

Læs mere her.

Bliv frivillig

Bliv del af et fællesskab og gør noget godt for dig selv og andre.

Læs mere her.